İhracat

image-text
İnc Gümrük Müşavirliği

İhracat

Bir ülkede üretilen bir malın, yabancı ülkelere döviz karşılığında satılmasına denir. İhracatın diğer bir adı da dışsatımdır ve ithalatın karşıtı olarak da tanımlanabilir. Dış ticaret verilerinin en önemli başlıklarından biri olan ihracat, ithalatla beraber bir ülkenin dış ticaret dengesini oluşturur.

image-text
İnc Gümrük Müşavirliği

İhracat'ın Önemi

İhracat ve dış ticaret ülkeler için çok önemli. İhracatı ithalatından yüksek olan ülkeler, dış ticaret dengesinde avantajlı bir konuma geliyor. Ayrıca ihracat ne kadar yüksek olursa ülkeye giren döviz miktarı da o oranda artıyor. Bunun sonucunda ihracatçı ülkeler hem küresel ekonomide hem de ulusal ekonomide daha güçlü bir mali yapıya kavuşabiliyorlar. Örneğin Türkiye’de ihracat, ithalattan daha yüksek olduğu sürece KOBİ’lerin ve ülkede hizmet sunan sektörlerin canlılığı artıyor ve refah sürekli hale geliyor.

image-text
İnc Gümrük Müşavirliği

İhracat'ı Kimler Yapabilir?

İhracatı işlemini yapan oluşumlar, üç farklı biçimde karşımıza çıkabilir: İhraç edilen malın özelliğine göre ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine üye olan kişiler Türkiye’de mukim ve vergi numarasına sahip tüzel kişiler Tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklar

İnc Gümrük

İhracatta Gümrük İşlemleri

 1. 1

  Temsil

  Firmalargümrük beyanname işlerini kendileri yapabileceği gibi bir gümrük müşaviri aracılığı da kullanabilirler.

 2. 2

  Beyan

  İhracat rejimine göre ihraç eşyasının gümrük idaresine beyan edilmesi zorunludur.

 3. 3

  Onay

  Gümrük beyannamesinin onaylanması için ihraç edilecek eşyanın muayenesi hazır olmalıdır.
 4. 4

  Muayene

  Gelişmiş bilgisayar sistemleri ihracata konu eşyanın hangi muayene memuru ve nasıl muayene edileceğini belirler.
 5. 5

  Fiili İhracat

  Muayene sonucu olumlu olan gümrük eşyasının durumu beyanname üzerine işlenir ve eşyanın çıkışına izin verilir. Eşyanın ülkeden çıkışı ile fiili ihracat gerçekleşmiş olur.
İnc Gümrük Müşavirliği

Projenize özel fiyat teklifi almak için

Back to top